DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

 

Operasyon Stratejisi ve Yol haritası

Bugünün, vazgeçilmez uygulama servisleri çevresinde, IT operasyon performanslarının iş, müşteri deneyimleri ve kurum tarafından fark edilen tüm değerleri üstünde oldukça önemli bir etkisi vardır. Yeni web ve birleştirme uygulamaları, kullanıcı deneyimlerinde yeni beklentiler oluşturmakta ve sıklıkla IT kapasitesini aşmaktadır. BİRLEŞİK TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR Danışmanlık Operasyon Stratejisi ve Yol haritası teklifi, uçtan uca yönetim hizmetleri sağlamanız için etkin bir yol haritası oluşturmanızda size yardım eder. 
Programımız, mevcut yönetim fonksiyonlarını ve hizmet altyapısını üç ana boyutta değerlendirir: İnsan (personel), Süreç ve Teknoloji. Her bir boyutun diğeriyle nasıl alakalı olduğunu değerlendirerek ve spesifik ihtiyaçlarınıza uygun özel program içerikleri geliştirerek, amaca uygun bir yaklaşım izleriz. 
Ana faaliyetler ve hizmetler şunları içermektedir: Mevcut IT servisleri ve servis yönetim kadrosunun değerlendirmesi, mevcut süreçlerin ve yönetim teknolojilerinin denetimi, hedeflenen gereksinim ve mimari uygulamaları, mevcut ve hedeflenen operasyon özelliklerinin arasındaki eksiklerin analizi ve operasyon optimizasyon ve değişimleri için özgün, aşamalı öneriler.

EMS Teknolojisi Strateji ve Yol haritası
İşletme Yönetim Sistemi (İYS) Teknolojileri, sağlıklı ve iyi durumda bir IT servis altyapısına açılan bir pencere sunar. Hala bir çok durumda, mevcut platformlara teknolojinin nasıl entegre edileceği ve onları kimin kullanacağı gibi anahtar fonksiyonları tanımlayan teknoloji stratejilerinin eksikliği dolayısıyla bu araçların tüm potansiyeli fark edilememektedir. Ortaya çıkan teknoloji çevresi, federatif bir hale gelebilmekte ve işletmeye gereksiz maliyet ve doğru servis yönetiminin sağlanamaması gibi sonuçlar doğurmaktadır. BİRLEŞİK TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR Danışmanlık İYS Teknolojisi Strateji ve Yol Haritası Programı, organizasyonlara kapsamlı bir teknoloji planı üretmelerinde yardım edebilir ve entegre bir İYS mimarisi geliştirme yolu ile bu yönetim silolarını kontrol veya elimine edebilir. Program yaklaşımımız, mevcut platform özellikleri için ana servis yönetim gereksinimlerini haritalayarak (SLA, KPI, CSF vs.), mevcut araç ve teknolojilerin “bağlam içi hizmet” yöneliminde değerlendirilmelerinden oluşur. Fonksiyonel ihtiyaçları karşılayan mevcut yatırımları modernleştiren hedef bir mimari tanımlar, mevcut ve hedeflenen yönetim teknoloji gereksinimleri arasındaki boşlukların analizini gerçekleştirir ve aşamalı öneriler sunarız.

Operasyon Merkezi Tasarım ve Uygulaması
Birçok firma için, operasyon merkezi, IT organizasyonun, servis yönetimi sağlamanın ve IT dünyasındaki müşteri karşılama portalının can damarıdır. Fiyat etkin ve dirençli servis yönetimi sağlama görevi, en başarılı ve en iyi yönetilen operasyon merkezlerinde bile yüksek talepler gerektirir. 
BİRLEŞİK TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR Danışmanlık, birinci sınıf operasyon merkezi tasarımının kompleks yapısını anlamaktadır ve geniş ölçekli rakipsiz operasyonlar konusunda uzmanlığa sahiptir. Operasyon Merkezi Tasarım ve Uygulama Hizmetimiz ile müşterilerimizin operasyon merkezlerini, sıfırdan yapılan küreselleşme ve birleşme stratejileri ile buluştururuz. Bu program, amaca uygunluk anlayışına sahip tasarım prensiplerini benimseyen, mevcut operasyonel yöntemlerini geliştiren ve müşterilimiz için servis yönetim tavrını optimize eden fiyat etkin bir yapıya sahip NOC ve SOC fonksiyonları geliştirmeye yardım eder. Ana faaliyet alanları, operasyon merkezi planlama ve strateji geliştirme, organizasyonel süreç ve yönetim teknolojileri modellemesi, tasarımı ve uygulaması, servis modelleme ve tasarımı, operasyon merkezi fiziksel tasarım ve uygulaması, ergonomik dizayn ve işitsel/görsel çözümlerin uygulanması hizmetlerini içermektedir.

İYS Teknoloji Mimarisi ve Entegrasyonu
İşletme Yönetim Sistemi (İYS) Teknoloji Mimarisi ve Entegrasyonu programı, İYS Teknolojisi Strateji ve Yol Haritası Hizmeti’nin kardeş hizmetidir. IT servis yönetim sektöründe norm haline gelen kompleks İşletme Servis Yönetim Teknolojileri’nin çoğalması ile, birçok farklı teknoloji yelpazesini karşılayan İşletme Yönetimi Çözümleri’nin planlaması ve entegrasyonu önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. 
BİRLEŞİK TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR Danışmanlık, en büyük IT hizmet yönetim çevrelerinin bazılarında gerçek zamanlı olarak tecrübe edilmiş, eğitici İYS platform uygulama ve tasarım yaklaşımları kullanır. Ayrıntılı İYS metodolojimiz ve üstün yöntemlerimiz, mevcut yatırımları dikkate alır, fonksiyonel ihtiyaçlara cevap veren mimariler geliştirir ve aynı zamanda ölçeklendirilebilir ve sürdürülebilirdir. Gerçekçi hedef ve amaç düzenlemeleri hususuna ehemmiyet vererek, tedarikçi ve endüstri arasındaki yanılsamaları minimize eden müşteri müdafaası ve güvenilir danışmanlık hizmetleri sunarız. Program yaklaşımımız, mevcut ve yeni yönetim platform fonksiyonelliği ve kullanım durumları analiz ve değerlendirmesi, EMS mimari spesifikasyon geliştirme, Kavram Kanıtlama (POC) mimarisi ve entegrasyon spesifikasyonları geliştirme, teklif edilen çözüm için dizayn ve uygulama planları geliştirme ve seçilmiş çözümler için test etme/onaylama planları ve çalıştırma protokolü geliştirme hizmetlerini içermektedir.

Reviw on bokmaker Number 1 in uk http://w.artbetting.net/ William Hill
Full Reviw on best bokmaker - Ladbrokes http://l.artbetting.net/ full information
Play Casino Bet365 read more.
Ranking bookmakers sites